Dilemma van de week: Penningmeester

Stel, u bent RA en in uw vrije tijd als penningmeester bij een amateur sportvereniging gestart. Voor de beste teams betalen wij trainers een vergoeding per uur.

De totale vergoedingen voor deze trainers komen ruim boven de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding uit.

De vereniging is te klein om zelf trainers in dienst te nemen. Daarom is in het verleden de constructie bedacht dat bestuursleden hun vrijwilligersvergoeding afstaan aan de trainers.

Andere constructies gaan leiden tot een exploitatietekort of een fiks hogere contributie waardoor het bestaan van de vereniging in het geding komt.

Wat zou u doen?

  1. Ik doe niets
  2. Ik geef mijn portefeuille terug en zeg dat ik hier niets mee te maken wil hebben
  3. Ik geef in het bestuur aan dat dit niet langer zo kan en dat vanaf volgend jaar via een ZZP of loondienst constructie moet worden gewerkt.
  4. Ik neem contact op met de vertrouwenspersoon van de NBA en bepaal in overleg met hem de vervolgstappen.

Slotwoord

Met 58% geeft een grote meerderheid aan dit niet te accepteren. Er moet vanaf volgende jaar met een ZZP- of loondienst-constructie worden gewerkt. 19% gaat nog een stap verder en geeft de portefeuille terug. Slechts 9% knijpt een oogje dicht en accepteert de bestaande situatie. 16% heeft behoefte aan reflectie met de NBA vertrouwenspersoon.

Dat dit dilemma de nodige herkenbaarheid en nuances geniet blijkt uit de reacties onder het dilemma. Eén van de reacties geeft aan dat hij/zij het ‘Exact zo heeft meegemaakt.’ Een ander zegt: ‘Dit is heel lastig. Het is gemakkelijk om te zeggen dat het echt niet kan, maar verenigingen hebben het geld niet om trainers in dienst te nemen. Een echt goede oplossing, binnen de de geldende wet- en regelgeving die ook voor verenigingen op te brengen is, is er nu niet.’

Conformeren we ons strikt aan de regels, trekken we ons terug óf laten we ons verenigingshart spreken en vragen we extra speelruimte?

Reageer en bekijk reacties van anderen in de DilemmApp: