Wwft treedt later in werking

De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft), 26 juni 2017, is niet gehaald. Onduidelijk is wanneer de wet nu van kracht wordt.

money-laundering-1963184_1280.jpg

De nieuwe Wwft regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek en vraagt van accountants extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen en risicovolle transacties.

Veel vragen

De helpdesk krijgt veel vragen over de nieuwe Wwft (vierde anti-witwasrichtlijn). Deze regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek en vraagt van accountants extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen en risicovolle transacties.

De wet had op 26 juni van kracht moeten zijn volgens EU-richtlijn 2015/849. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt tegenover Accountant.nl dat de deadline niet is gehaald.

Een nieuwe datum is nog niet bekend. De NBA houdt u op de hoogte.