Pieter-Paul Saasen legt lidmaatschap Stuurgroep Publiek Belang tijdelijk neer

Accountant Pieter-Paul Saasen heeft aangekondigd zijn functie als lid van de Stuurgroep Publiek Belang tijdelijk neer te leggen. Dit in afwachting van de behandeling van een klacht die tegen hem is ingediend bij de Accountantskamer. 

Saasen is tot dit besluit gekomen omdat hij van mening is dat het werk van de stuurgroep geen hinder mag ondervinden van het feit dat een lid betrokken is bij een zaak die voor de Accountantskamer dient. De overige leden van de Stuurgroep Publiek Belang respecteren dit besluit.