Dilemma van de week: 'Lucratieve deal'

Ik ben interim-controller van een BV die een keten van natuurwinkels runt. De algemeen directeur wil samen met de overige directieleden de aandelen van deze BV overnemen van een ideële vereniging die 100% van de aandelen houdt. De betreffende directeur is tevens “gecommitteerd adviseur” van de vereniging en woont alle bestuursvergaderingen van de vereniging bij. 

dilemma.jpg CC BY 2.0

De algemeen directeur vraagt mij de aandelenoverdracht te begeleiden voor zowel de BV als de vereniging. Uitgaande van de door een accountant vastgestelde jaarstukken vind ik de verkoopprijs van de aandelen erg laag. Bovendien kunnen de aandelen voor 96% gefinancierd worden met geld dat de BV als dividend uitkeert aan de nieuwe aandeelhouders. Bij navraag blijkt de prijs van de aandelen vastgesteld te zijn door het gemiddelde te nemen van een drietal door verschillende accountants uitgebrachte taxaties. Wat doe ik?

1.       Ik adviseer beide partijen over de buy-out en maak geen opmerking over de verkoopprijs.

2.     Ik adviseer beide partijen over de buy-out en leg aan beide partijen uit waarom ik de verkoopprijs ongebruikelijk laag vind. Ik laat het aan partijen over wat zij hiermee doen.

3.     Ik adviseer beide partijen over de buy-out en adviseer om door een deskundige naar de waarde van de aandelen tel laten kijken, omdat deze mij ongebruikelijk laag voorkomt.

4.     Ik geef aan dat ik slechts één van beide partijen kan adviseren en verwijs de andere partij naar een andere deskundige.