Dilemma van de week: Hoe ver gaat u?

Stel, u bent werkzaam als controller bij een automatiseringsbedrijf.  In de uitvoering van een groot ICT project wordt een externe interim professional  ingehuurd. Uw leidinggevende geeft aan een geschikt persoon hiervoor te kennen. 

In het overleg met uw leidinggevende hierover komt o.a. de tariefstelling ter sprake. Hij stelt voor deze persoon hiervoor te benaderen maar stelt ook voor om als “bemiddelings fee” een extra bedrag van € 10,00 per uur op het tarief te laten factureren aan jullie organisatie. Deze fee zal tussen jullie beide gelijkelijk worden verdeeld en dus zal worden uitbetaald.

Wat doet u?

  1. Ik meld direct aan deze leidinggevende dat ik hier niet aan mee wil werken maar doe verder niets.
  2. Ik meld direct aan deze leidinggevende dat ik hier niet aan mee wil werken en dat ik dit ga melden aan de compliance officer binnen onze organisatie.
  3. Ik besluit, zonder dit te melden aan deze leidinggevende, dit direct te rapporteren aan de algemeen directeur aangezien ik dit beschouw als een inbreuk op de geldende waarden en normen en als niet wenselijk in onze cultuur.
  4. Ik distantieer me direct van deze gang van zaken en eis dat mijn leidinggevende de organisatie verlaat.

Slotwoord

In een reactie op dit dilemma wordt aangegeven dat de optie om te overleggen met een vertrouwenspersoon van de NBA wordt gemist bij de antwoordopties. Eventuele vervolgstappen zouden na het gesprek met de vertrouwenspersoon kunnen plaats vinden. Meer dan een kwart van de respondenten kiest er voor de betreffende leidinggevende niet te informeren over het feit dat men niet wil meewerken en stapt direct naar de hoogste leiding. In andere reactie op dit dilemma wordt gewezen op de positie van en de relatie met de leidinggevende en de mogelijkheid dat deze hoogste leiding zich ook met dergelijke zaken bezig houdt.  Het overgrote deel van de respondenten (72%) kiest er voor om direct aan te geven niet mee te werken. Meer dan de helft van de respondenten laat het daar niet bij en doet daarna ook een melding bij de compliance officer. 15% van respondenten laat het bij een melding aan de leidinggevende. Maar wat doe je dan als de betreffende projectmedewerker toch wordt ingehuurd en onduidelijk is of de leidinggevende daarvoor een fee ontvangt. Slechts 1% eist direct het vertrek van de leidinggevende.