Brief Becon-organisaties: Verleng motiveringstermijn ‘btw privégebruik auto’

De Becon-organisaties (een samenwerkingsverband tussen de NBA, RB, NOB, SRA en NOAB) willen dat ondernemers langer de tijd krijgen om hun bezwaarschrift ‘btw privégebruik auto’ te onderbouwen.

Aanleiding hiervoor was de recente uitspraak van de Hoge Raad in verband met de correctie privégebruik auto. Die zegt dat alle ondernemers hun bezwaarschriften binnen 6 weken cijfermatig moeten onderbouwen. Het gaat om ongeveer 2 miljoen bezwaarschriften. Volgens de Becon-organisaties is dat in de praktijk niet haalbaar. In een brief aan het ministerie van Financiën pleiten de organisaties er daarom voor de reactietermijn te verlengen tot 4 maanden.

Download de brief