Samenvatting bestuursvergadering juli beschikbaar

De samenvatting van de NBA-bestuursvergadering van juli staat online. Het bestuur vergaderde onder andere over het visietraject, Het rapport van de AFM en de ontvlechting van de NBA-VRC.  

AFM-Rapportage

Het bestuur nam kennis van het rapport van de AFM over de kwaliteit van OOB-accountantsorganisaties.

Visietraject

In de bestuursvergadering schetste de directeur van Van Spaendonck BrancheAdvies, de ontwikkelingen die zich voltrekken op het gebied van visievorming. Ook besprak hij met het bestuur wat dit betekent voor brancheorganisaties in het algemeen en voor de NBA in het bijzonder. Hierna  besprak het bestuur de stappen die in dit traject tot de ledenvergadering in december gezet gaan worden.

Samenwerking NBA-VRC

De ontvlechting van de NBA en VRC voorloopt voorspoedig. Hoewel het vertrek van de VRC uit het pand van de NBA uiteindelijk gepland stond op 1 september, vindt dit mogelijk al per 1 augustus plaats. Er zijn goede afspraken gemaakt over een aantal zaken, waaronder de gegevensuitwisseling, het blad en het personeel.