NBA zoekt nieuwe bestuursvoorzitter

Het bestuur van de NBA is op zoek naar een kandidaat voor het voorzitterschap, als opvolger van Pieter Jongstra.

Uitgebreide vacaturetekst bestuursvoorzitter NBA

De huidige NBA-voorzitter Pieter Jongstra treedt in 2018 af als voorzitter van de NBA, dan zit zijn termijn erop. Daarom is het NBA-bestuur op zoek naar een accountant die de rol van voorzitter wil vervullen. De beoogde kandidaat kan als tijdelijk extra bestuurslid ‘ingroeien’, na voordracht voor benoeming in de ledenvergadering van 19 december aanstaande. Overname van de voorzittershamer is gepland vanaf de ALV van juni 2018.

Profiel

De NBA benadrukt dat de functie meer omvat dan alleen twaalf bestuursvergaderingen per jaar. De voorzitter bestuurt de NBA op hoofdlijnen en moet daarvoor in principe drie dagen per week beschikbaar zijn. Daarbij moet de voorzitter beschikken over goede communicatieve kwaliteiten en vertrouwd zijn met beïnvloeding in het publieke domein, aldus het functieprofiel op nba.nl. De voordracht voor een kandidaat geschiedt via een selectiecommissie, die bestaat uit vier bestuursleden.

Vertrouwen

Voor het vervullen van het voorzitterschap geldt een vergoeding van ruim 72 duizend euro per jaar, dat is in lijn met de normen van de Wnt. Ervaren accountants, die het vertrouwen genieten van de beroepsgroep en een brugfunctie willen vervullen in de sector, worden van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan nog tot en met 1 augustus 2017, bij bestuurssecretaris Frans van Schaik via f.vanschaik@nba.nl