NBA publiceert alfaversie nieuwe verklaringen-taxonomie

Vanaf boekjaar 2017 zijn de meeste middelgrote ondernemingen verplicht om hun deponering digitaal te doen. Dit betekent ook dat de bijbehorende accountantsverklaring in het XBRL-formaat moet worden opgesteld. Om daarbij te voldoen aan de huidige NV COS Standaarden komt de NBA met een nieuwe versie van verklaringen-taxonomie. Vooraf aan de publicatie van de definitieve versie worden eerst een alfa- en een bètaversie geconsulteerd.

NBA Taxonomie

Met de NBA taxonomie is het mogelijk om accountantsverklaringen op te stellen in het XBRL formaat. De NBA taxonomie bevat de definities voor de controle-, beoordelings-, samenstelverklaring en de controleverklaring samengevatte financiële overzichten. Deze verklaringen moeten straks samen met de in XBRL opgestelde jaarrekeningen van middelgrote- en grote bedrijven op basis van de SBR methodiek gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige versie zijn tweeledig. In eerste instantie is de taxonomie aangepast aan de eisen zoals verwoord in de Nederlandse Taxonomie Architectuur. Ook is de modellering in lijn gebracht met de overige taxonomieën binnen de Nederlandse Taxonomie. De tweede type wijzigingen zijn inhoudelijke wijzigingen als gevolg van de vernieuwde NV COS standaarden.

Consultatie

Tot 21 augustus 2017 loopt de consultatieperiode voor de alfa versie. Opmerkingen of vragen over de alfa versie kunt u mailen naar sbr@nba.nl.

Naast de publicatie van de alfa versie treft u in de onderstaande zip-bestand ook een bijgewerkte handleiding aan, voorbeeld instances en release notes.

Verklaringengenerator

De definitieve versie van de nieuwe NBA taxonomie zal worden opgenomen in de Verklaringengenerator.  Met de Verklaringengenerator kunt u diverse accountantsverklaringen zelf genereren. De gegenereerde accountantsverklaring is ook beschikbaar in het XBRL formaat.