NBA participeert in de 'Community of Practice Fairphone-as-a-Service'

De NBA werkt met een tiental andere partijen samen binnen de 'Community of Practice Fairphone-as-a-Service'. Deze Community wordt georganiseerd door het Sustainable Finance Lab en Circle Economy. Dit gebeurt in het kader van het programma van Nederland Circulair!

Fairphone

Fairphone streeft naar een smartphone die zo lang mogelijk zijn waarde behoudt. Om dat te bereiken kijkt het Amsterdamse bedrijf naar de mogelijkheid het eigendom in handen te laten van de fabrikanten. De klant neemt de telefoon af als dienst en is daarmee verzekerd van een goed functionerend en duurzaam product. Hiervoor moeten andere afspraken worden gemaakt tussen betrokkenen, zoals financier, leverancier, verzekeraar en klant. Hoe moet dit bedrijfsmodel eruitzien en in welke scenario’s is het realiseerbaar en financierbaar? Deze vragen wil de Community of Practice beantwoorden.

Inbreng NBA

De NBA brengt financiële kennis en deskundigheid in binnen deze pilot. Daarmee levert de beroepsorganisatie een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis op volledig nieuw terrein: dat van de circulaire economie. Het gaat dan specifiek om een business model waarbij fabrikanten eigenaar blijven van en verantwoordelijkheid blijven dragen voor de producten die zij maken.

Deze Community of Practice is van juni tot oktober 2017 aan het werk. Geïnteresseerden kunnen de uitkomsten ontvangen door een mail te sturen naar kim@circle-economy.com.