Beroep met toekomst: de visie van NBA Young Profs

Vanuit de drie pijlers Innovatie, Educatie en Cultuur geven de NBA Young Profs hun visie op het accountantsberoep, als nadere uitwerking van de input die is geleverd op het visieproces van de NBA.

De invloed van de young professional, de trots op ons beroep en het vertrouwen staan hierbij centraal. Vertrouwen zal onlosmakelijk verbonden blijven met het accountantsberoep. Van oudsher is de accountant de aangewezen persoon om zekerheid te geven bij betrouwbare informatie voor het maatschappelijk verkeer. Dit zal ook op de (middel)lange termijn de kern van het accountantsberoep blijven.

De visies zijn terug te vinden onder de publicaties op onze site.

Daarnaast zijn de betrokken bestuursleden geïnterviewd voor Accountant.nl.