Brochure: 'Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring'

Met ingang van boekjaar 2016 heeft de accountant een uitgebreidere rol bij het bestuursverslag.

Voortaan heeft de accountant de actieve onderzoeksplicht om materiƫle onjuistheden in het bestuursverslag te signaleren en hierover te rapporteren in de controleverklaring.

Dit vloeit voort uit een recente wijziging van Titel 9 Boek 2 BW en herziene Standaarden over de controleverklaring. In de brochure legt de NBA in kort bestek uit wat er verandert, hoe de accountant te werk gaat en wat dit betekent voor de controleverklaring.