NBA publiceert definitieve agenda ALV

Om voldoende recht te doen aan de twee belangrijkste agendapunten van de ALV van 19 december 2017 heeft het bestuur besloten een paar kleine wijzigingen in de agenda door te voeren.

De notulen van de bijeenkomst van juni 2017 worden doorgeschoven naar de vergadering in juni 2018 en de opening en de inleiding door de voorzitter worden gecombineerd. Daarnaast komt eerst het onderwerp visie aan de orde en vervolgens zal de stemming plaatsvinden over het extra bestuurslid.

De agenda voor de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA is als volgt:

1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Een beroep met toekomst
Het bespreken van het in de vergaderstukken opgenomen visiedocument, waarin een visie op het beroep en de beroepsorganisatie wordt gegeven.

4.

Verkiezingen
a. Bepaling aantal bestuursleden
b. Verkiezing van een nieuw bestuurslid

5.

Rondvraag

6.

Sluiting