Evaluatie opleiding Accountancy-Finance

NBA en CEA gaan de opleidingsvariant met de oriëntatie Accountancy-Finance evalueren. De opleiding Accountancy-Finance is sinds september 2015 een optie in het beroepsprofiel van de NBA en in de per januari 2016 in werking getreden eindtermen van de CEA, maar wordt nog niet aangeboden.

Aanleiding voor een heroverweging op basis van een evaluatie onder de stakeholders is de tot nu toe geringe belangstelling voor deze variant. Kernvraag van de voorgenomen evaluatie is of er vanuit de markt en de maatschappij een reële behoefte is aan een opleiding Accountancy-Finance voor toekomstige AA’s en RA’s.

De evaluatie zal plaatsvinden in de periode december 2017-april 2018. In april zal een advies aan de besturen van CEA en NBA worden voorgelegd. Verzoeken voor een aanwijzing van een opleiding Accountancy-Finance zullen in afwachting van de uitkomst van de evaluatie worden aangehouden.