Autoriteit Persoonsgegevens spreekt op MKB-bijeenkomst over Europese privacywetgeving

Koosje Verhaar (hoofd Communicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens) geeft op de MKB-bijeenkomst op 19 december een toelichting op de nieuwe Europese privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Zij zal ingaan op de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige wetgeving. Ook geeft zij aan hoe de Autoriteit Persoonsgegevens aankijkt tegen de rol van de accountant als het gaat om de naleving van de privacywetgeving.

De MKB-bijeenkomst over de Europese privacywetgeving wordt georganiseerd door NEMACC en de Commissie MKB van de NBA. De bijeenkomst vindt plaats op 19 december, voorafgaand aan de NBA-ledenvergadering, in Spant! in Bussum. De bijeenkomst begint om 15.00 uur.