Verklaringengenerator geüpdatet

De verklaringengenerator heeft een nieuwe update gehad. Hierbij is in de controleverklaringen in het nieuwe format de voetnoot aangepast bij de passage over de continuïteitsveronderstelling in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van het management.

Direct naar de Verklaringengenerator

Het doel hiervan is om de relevantie van de continuïteitsveronderstelling te benadrukken.

Als een beoordeling om de continuïteit van de entiteit te handhaven relevant is om de financiële overzichten op te stellen, is het management verplicht zo’n beoordeling te maken. Zelfs als een expliciete eis daartoe ontbreekt in het verslaggevingsstelsel.

Alleen in sommige stelsels voor bijzondere doeleinden speelt de continuïteitsveronderstelling geen rol. Dit geldt bijvoorbeeld als de verantwoordelijke partij voor de financiële overzichten dit expliciet overeenkomt met de beoogde gebruikers ervan.

Verder zijn in de nieuwe versie van de generator enkele gewijzigde voorbeeldteksten opgenomen:

  • In sectie II de gewijzigde assurance-rapporten van hoofdstuk 3.
  • In sectie I de opdrachtbevestigingen van hoofdstuk 1 en voorbeeldbrief 7.1.

In de set met Engelse vertalingen van voorbeeldbrieven is brief 7.1 ook aangepast. Deze vertalingen zijn buiten de verklaringengenerator om downloadbaar.

Voorbeeldrapportages voorlopig verwijderd

De voorbeeldteksten voor specifieke sectoren en voor bijzondere juridische transacties in de hoofdstukken 10 t/m 18 zijn voorlopig verwijderd uit HRA deel 3: De NBA is ermee bezig ze te actualiseren. In de inhoudsopgave met word-versies staan ze overigens nog wel.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan de volgende voorbeeldteksten:

  • Sectorspecifieke rapportages in het nieuwe format (sectie II);
  • Rapportages in verband met een juridische transactie (inbreng, splitsing, fusie)(sectie II);
  • Aangepaste voorbeeldbrieven en
  • Bijbehorende Engelse vertalingen.