Aangepaste voorbeeldteksten en Engelse vertalingen beschikbaar

De NBA heeft vandaag enkele aangepaste Nederlandse en Engelstalige voorbeeldbrieven (in bijgaand document met Engelstalige voorbeeldbrieven) gepubliceerd. Het betreft de bevestigingen bij de jaarrekening, deel 3 HRA, sectie I, hoofdstuk 2.


 

 

De aanpassingen vloeien voort uit de wijzigingen in Titel 9 BW2 en de nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS)

 

De Nederlandse voorbeeldbrieven staan nog niet in de NBA-verklaringengenerator maar kunnen al wel worden gebruikt.

 

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan de volgende voorbeeldteksten:

  • Aangepaste voorbeeldbrieven in hoofdstuk 3, HRA deel 3 (sectie I);
  • Sectorspecifieke rapportages in het nieuwe format, vergelijk de rapportages in het oude format in de hoofdstukken 10 t/m 15, HRA deel 3 (sectie II);
  • Rapportages in verband met een juridische transactie (inbreng, splitsing, fusie), vergelijk de rapportages in het oude format in de hoofdstukken 16, 17 en 18, HRA deel 3 (sectie II), en
  • Bijbehorende Engelse vertalingen.

Direct naar de Voorbeeldteksten