Veel animo voor online debat over toekomst beroep

Een aanzienlijk aantal NBA-leden heeft zich inmiddels aangemeld voor het online debat vanavond over de toekomst van het accountantsberoep. Aanmelden is nog mogelijk tot aanvang van het debat om 20:00 uur.

Welke ontwikkelingen zullen grote impact hebben op ons vak? Hoe herstellen wij vertrouwen, creëren we maatschappelijke waarde en versterken wij onze beroepsgroep? Bestaat ons vak in 2030 nog wel? U kunt vanaf elke locatie - thuis, werk, on the road - deelnemen aan deze discussie. Een goede gelegenheid om uw mening te geven over de toekomst van ons vak. Alle NBA-leden kunnen meedoen.

De NBA wil in deze eerste fase van het visieproces de discussie zo breed mogelijk voeren en met de leden spreken over alle thema’s die van belang zijn voor onze toekomstvisie. Dit online debat gaat vooraf aan een reeks visiediscussies in de regio.

Meerjarenplan

Tijdens de volgende fase, naar verwachting in het najaar 2017, verdiepen we ons in de thema’s die tijdens fase 1 naar voren zijn gekomen als meest relevant. Uiteindelijk vormt dit project de basis voor het meerjarenplan dat de NBA zal ontwikkelen.

Meld u nu aan voor het online debat!

Hoe werkt het?

  • Via een online discussietool kunnen maximaal 1.000 personen tegelijk met elkaar chatten over specifieke onderwerpen.
  • U neemt deel aan gestructureerde, realtime online gesprekken die ongeveer één tot anderhalf uur duren.
  • Deelname is volstrekt anoniem.
  • U krijgt een plaats aan een virtuele tafel.
  • Door middel van een chatfunctie kunnen de deelnemers typen wat zij vinden over een bepaald onderwerp.
  • Via stemming kunnen u aangeven in hoeverre u het eens bent met de opmerkingen van de andere deelnemers.
  • Ideeën met een hoge score aan uw tafel worden doorgespeeld aan andere tafels, waar deze ideeën ook zullen worden besproken. Ideeën met een lage score blijven aan uw tafel.
  • Na het verzamelen van de gegevens volgt een korte analyse waaruit snel resultaat volgt.