Keurmerk belangrijkste toevoeging meerjarenplan Commissie MKB

De Commissie MKB heeft haar meerjarenplan geactualiseerd. Dit meerjarenplan besteedt ook aandacht aan de visie van de Commissie MKB op de toekomst van de MKB accountant. De belangrijkste toevoeging, in vergelijking tot het vorige plan, is het onderwerp 'Keurmerk'. 

Wat betekent dit?

De toenemende digitalisering leidt er toe dat administraties en rapportages steeds meer automatisch tot stand komen. Tegelijkertijd verliest de jaarrekening zijn relevantie. Ondernemers willen immers niet terugkijken, maar hebben behoefte aan actuele (stuur)informatie (real time informatie, managementrapportages en tussentijdse analyses). Dit biedt de MKB accountant de gelegenheid om toegevoegde waarde te leveren: adviseren bij de proces-optimalisatie, analyseren van de actuele cijfers en het vertalen van deze cijfers voor zijn klant. Meer aandacht dus voor advies en coaching.

Geborgde kwaliteit

Maatschappij en klanten moeten de MKB accountant als een keurmerk zien. Een keurmerk voor kwaliteit. Dit keurmerk moet gewaarborgd worden: geborgde kwaliteit. Dit geldt voor alle werkzaamheden. De klant en het maatschappelijk verkeer maken immers geen onderscheid in de kwaliteit van de verschillende soorten werkzaamheden. Het moet allemaal ‘goed’ zijn.

Normen?

Slechts voor een deel van het werk van de MKB accountant zijn normen opgesteld: het samenstellen van de jaarrekening (Standaard 4410). Nu de jaarrekening zijn belang verliest, moet meer aandacht uitgaan naar de andere werkzaamheden. Om kwaliteit te garanderen moet worden bekeken of ook voor deze werkzaamheden normen moeten worden ontwikkeld.

Over het meerjarenplan

Het meerjarenplan beschrijft de ontwikkelingen in het mkb, geeft aan wat dit voor de MKB accountant betekent en omschrijft wat de NBA hierin voor de MKB accountant kan doen. Het plan geeft ook de visie weer van de Commissie MKB over de toekomst van de MKB accountant. Deze visie zal de Commissie ook inbrengen in de lopende visiediscussie van de NBA.