Dilemma van de week: 'Onderneming in zwaar weer'

Het dilemma van de week is ingezonden door een collega-accountant in business en gaat over een onderneming in zwaar weer.

Je bent financial controller bij een automobielbedrijf dat zich in financieel zwaar weer bevindt.

Om de salarissen van deze maand te kunnen betalen is het bedrijf zeer afhankelijk van het rekening courant krediet van de bank.

De bank eist elke maandag voor 10 uur de debiteurenlijst op basis waarvan de kredietlimiet van de komende week wordt vastgesteld.

Om 10 uur zijn nog niet alle kastransacties verwerkt van de verkoop van de auto’s in het weekend.

Als ik de lijst opstuur zoals deze nu uit het financiële systeem komt (9.55 uur) heb ik berekend dat de limiet net voldoende is om de salarissen deze week te betalen.

Als ik wacht tot in de middag zal de lijst een lager saldo aangeven en een lagere kredietlimiet met zich meebrengen.

  1. Je doet niets en stuurt de lijst om 10 uur naar de bank
  2. Je doet niets en maakt een notitie voor het komend overleg met de bank om dit te bespreken
  3. Je bespreekt dit met de directie en stelt voor om een schatting betalingen onderweg te boeken
  4. Je belt de NBA vertrouwenspersoon om te overleggen wat passend is in deze situatie

Dit dilemma kunt u beantwoorden in de DilemmAppDownload de dilemma app.

Slotopmerking bij het dilemma ‘Onderneming in zwaar weer’

Op dit vraagstuk hebben we veel reacties ontvangen in de app. Hieruit viel op te maken dat de casus niet voor alle deelnemers helemaal duidelijk was. Nu is het zo dat bij ethische kwesties vaak gehandeld moet worden zonder dat alle details helder zijn. Het aantal respondenten wat niets doet en de lijst om 10 uur naar de bank stuurt of een notitie maakt voor het eerst volgend overleg met de bank om de situatie te bespreken, is in beide gevallen 20%. Veruit de meeste deelnemers aan dit dilemma kiezen ervoor om deze kwestie te bespreken met de directie en voor te stellen om een schatting ‘betalingen onderweg’ te boeken. Slechts 5% geeft aan om voor collegiaal overleg contact op te nemen met een van de vertrouwenspersoon van de NBA.

Bekijk de Commissie Vertrouwenspersonen

Of meld u aan voor een van de werksessies ‘moresprudentie en dilemma’s voor accountants in business’. Op 21 juni organiseren NBA en Nyenrode een werksessie rond het thema van dit betreffende dilemma: ‘Omgaan met dilemma’s bij ondernemingen in zwaar weer’. U kunt dan uw eigen ervaringen inbrengen en meedoen aan de discussie over ethische vraagstukken.

Oproep: Stuur uw eigen dilemma in voor de dilemmApp!

Het dilemma van deze week  ‘Ondernemingen in zwaar weer’ is aangedragen door een collega Accountant in business.

Veel leden ervaren dilemma’s in hun werk. Wij zijn geïnteresseerd in de concrete situaties die u suggereert voor de DilemmaApp. Download de dilemmApp en stuur uw eigen casus (desgewenst anoniem) in. Of stuur een email aan d.duzant@nbavrc.nl (Danie Duzant stafmedewerker en programma coördinator ethiek & gedrag voor accountants in business) 

Familiebedrijven: omgaan met dilemma's bij opvolging/bedrijfsoverdracht

Op 21 juni organiseren NBA en Nyenrode een werksessie rond het thema van het  dilemma van de week ‘Omgaan met dilemma’s bij ondernemingen in zwaar weer’. U kunt dan uw eigen ervaringen inbrengen en meedoen aan de discussie over ethische vraagstukken.