NBA consulteert herziene NBA-handreiking 1118 Accountant in de AV

De NBA heeft de herziene NBA-handreiking 1118 Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering bij beursgenoteerde vennootschappen voor consultatie gepubliceerd. De consultatieperiode loopt tot 7 juni 2017.

In de NBA-handreiking speelt de NBA in op de vraag om transparantie over de werkzaamheden en bevindingen van de accountant. Hierbij is aansluiting gezocht bij de manier waarop steeds meer accountants actief optreden in de Algemene Vergadering (AV). Met betrekking tot de verstrekking van informatie over de onderneming is de NBA voorstander van meer transparantie over de bevindingen. Bij de invulling hiervan wordt rekening gehouden met de respectievelijke rollen van accountants en vertegenwoordigers van de onderneming. Een dergelijke rolverdeling geldt ook in het Verenigd Koninkrijk.

Consultatie

De NBA is met name benieuwd of belanghebbenden zich kunnen vinden in de aanpak die de NBA voorstaat met betrekking tot de informatieverstrekking door accountant en onderneming en het optreden in de AV. Ook alle andere opmerkingen met betrekking tot het concept zijn welkom.

Reageren

De reactieperiode voor de herziene NBA-handreiking loopt tot 7 juni 2017, 09.00 uur. Reacties kunnen per mail worden verstuurd naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Met het toezenden van een reactie krijgt de NBA toestemming voor plaatsing op de website, tenzij er expliciet wordt aangegeven dat de NBA de reactie niet mag plaatsen.

Download de NBA-Handreiking 1118