'Cultuur meten en dan?'

Hoe bouwen accountants en hun organisaties aan een cultuur gericht op kwaliteit en leren? En wat brengt cultuurmeting als basis voor dat cultuurveranderingstraject? Dat bespraken ruim 25 vertegenwoordigers vanuit de Audit en HR-praktijk van accountantskantoren tijdens de NBA-bijeenkomst Cultuur meten en dan? op 21 juni 2016.

Prof. Sidney Dekker, grondlegger van het Just culture-gedachtengoed, schetste bij de start van de bijeenkomst het perspectief van de rechtvaardige cultuur. Dit is een cultuur die voorkomt dat mensen schuldig worden bevonden aan eerlijk gemaakte fouten, maar tegelijk niet wegkomen met roekeloos gedrag. In een interview op Accountant.nl pleit Dekker voor het toepassen van 'herstellend recht'.

De balans tussen leren en handhaven stond vorig jaar juni ook centraal in de NBA-discussienota en bijbehorende expertmeeting over ‘Een lerende sector'.

Ervaringen delen over cultuurmeting

Doel van de bijeenkomst was om ervaringen over cultuur meten en bouwen met elkaar te delen, en elkaar handvatten te bieden hoe daar aan te werken. De deelnemers spraken in kleinere groepen onder andere door over:

  • Hoe heeft u uitkomsten uit cultuurmeting geïnterpreteerd en omgezet naar acties?
  • Welke acties leiden in uw organisatie echt tot ander gedrag?
  • Hoe gaat u om met verschillende culturen in uw organisatie?

Ook SRA nam deel en gebruikt de uitkomsten om haar leden te ondersteunen bij het inzetten van de SRA Cultuurscan: een aangepaste versie van de NBA Cultuurmeter voor SRA-leden.

NBA Cultuurmeter

De NBA Cultuurmeter is een instrument dat meting van de mindset en drivers bij accountantsorganisaties mogelijk maakt. Dat helpt om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen de organisatie (verder) te ontwikkelen.

Met deze bijeenkomst stimuleert de NBA de implementatie van maatregelen 1.4 (t.b.v. een kwaliteitsgerichte cultuur) en 6.2 (t.b.v. een lerende beroepsgroep) uit ‘In het Publiek Belang’.