Uitkomst ledenonderzoek accountants in business gepubliceerd

De uitkomsten van het ledenonderzoek onder accountants in business zijn gepubliceerd. In het rapport staan de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat door ruim duizend leden is ingevuld.

In het onderzoek is gekeken naar kenmerken en samenstelling van de grootste NBA-ledengroep. Ook is gevraagd naar wat accountants in business bindt, wat drijfveren en verwachtingen zijn van het NBA-lidmaatschap en waar de accountantstitel in de ogen van deze leden voor staat.

Opvallende resultaten

Uit het onderzoek komen een aantal opvallende resultaten. Accountants in business zijn bijzonder trots op hun titel. Zij ervaren een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel naar de maatschappij. Ook blijkt dat deze leden waarde hechten aan een functie- en sectorspecifieke benadering vanuit de NBA. Qua interesses scoren de thema’s ontwikkelingen in IT, innovatie in businessmodellen en trends per sector als hoogste.

Discussiebijeenkomst

De nieuwe inzichten en de richting die de leden kunnen geven aan beleid, zijn met diverse leden besproken tijdens een discussiebijeenkomst op 12 juli 2016. Voor accountants in business staan op dit moment missie, visie en positionering centraal. Waar ligt de belangrijkste focus van de ledengroep die bestaat uit negenduizend RA’s en AA’s?