NBA schrapt ledenvergadering over governance

De extra Ledenvergadering van de NBA, die gepland stond op 19 december aanstaande in Bussum, gaat niet door. De geagendeerde verordeningen over een nieuwe bestuurlijke structuur van de beroepsorganisatie zijn door het NBA-bestuur ingetrokken.

Belangrijkste agendapunt van de geplande ledenvergadering betrof de bespreking van het voorstel voor een nieuw governancemodel en de in verband daarmee opgestelde ontwerpverordeningen. Volgens het NBA-bestuur is het draagvlak voor het hervormingsplan te gering om het plan door te voeren. “Een dergelijke ingrijpende verandering vereist een ruime meerderheid en die is er op dit moment niet”, aldus NBA-voorzitter Pieter Jongstra.

Het governancevoorstel is volgens Jongstra niet van tafel: “Het is een goed plan, en daarom bewaren wij het tot na het visieproces. Aan dit proces wordt de komende maanden gewerkt met en door de leden.”

Na afronding van dit toekomstvisieproces zal alsnog besluitvorming over de governance van de organisatie volgen. “Daarmee kiest het NBA-bestuur voor structure follows strategy”, aldus Jongstra. Volgens hem is het vooral belangrijk “dat de sector als een eenheid opereert”.