Nieuw document met antwoorden NBA-bestuur governance

Naar aanleiding van het door het bestuur in april 2016 uitgebrachte governance-document zijn diverse reacties binnengekomen.

Het bestuur heeft de reacties bestudeerd, gewogen en een antwoord geformuleerd. Het antwoord kan inhouden dat het bestuur de voorstellen aanpast, een nadere toelichting geeft of het desbetreffende onderwerp uitstelt tot na het visietraject. De antwoorden van het bestuur zijn verwerkt in een nieuw document.