Cultuurmeter beschikbaar voor accountantskantoren

In lijn met de maatregelen uit het rapport In het publiek belang heeft de NBA een instrument laten ontwikkelen dat meting van de mindset en drivers bij accountantsorganisaties mogelijk maakt. De Cultuurmeter moet helpen om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen de organisatie (verder) te ontwikkelen.

Vragenlijst

De Cultuurmeter bestaat uit een vragenlijst en een rapportage. De vragenlijst vraagt naar feitelijk waargenomen gedrag in de organisatie. Deelnemers beantwoorden in ca. 20 minuten 75 vragen over kwaliteit, leiderschap en groepsdynamiek, rol- en omgevingsbewustzijn, beloningsbeleid, zelfevaluatie en leren.

De score laat zien in welke mate medewerkers en partners de cultuur op het kantoor positief of negatief beoordelen en in hoeverre hun mening daarover verschilt. Alle medewerkers vullen de vragenlijst in. 

Rapportage

De antwoorden uit de vragenlijst worden geanonimiseerd weergegeven in een rapportage. De rapportage geeft een beeld, maar geen waardering. Doel is om vervolgens de uitkomsten intern te bespreken en te ondernemen acties te formuleren.

De rapportage kan worden verbijzonderd naar specifieke categorieën, zoals leeftijds- of functiegroepen. Ook kan een kantoor eigen vragen toevoegen. Per kantoor vraagt inzet van de Cultuurmeter een investering van € 1500 voor hosting, het uitzetten van de vragenlijst en rapportage.

Anonimiteit gewaarborgd

De Cultuurmeter wordt gehost en uitgevoerd door Stichting CentERdata, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. Gegevens worden opgeslagen op de servers van de Universiteit van Tilburg.

De anonimiteit van de deelnemers is daarbij gewaarborgd. De uit de cultuurmeting resulterende gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik en blijven eigendom van het kantoor.