Themagroepbijeenkomst Regiocommunity Oost: Wta over Fraude en Continuïteit

Op donderdag 29 februari  praten Marianne van Kimmenade en Melissa Klaver u weer bij over de actualiteiten rondom deze thema’s. Verder zullen zij een terugkoppeling geven over de controleverklaringteksten die vorige zomer zijn geanalyseerd. Ben jij er ook bij?

Vorig jaar zomer zijn 12 accountants van kleine(re) accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren met elkaar in gesprek gegaan Fraude en Continuïteit. 

Voorafgaand aan de discussies hebben de deelnemers eerst een korte presentatie gekregen van Marianne van Kimmenade (themaregisseur Fraude) en Melissa Klaver (themaregisseur Continuïteit) van de NBA. Daarna zijn we in groepen uiteen gegaan en zijn controleverklaringsteksten die de deelnemers hadden meegenomen, geanalyseerd. Aan het einde van de bijeenkomst is afgesproken om nog een vervolgbijeenkomst te organiseren.  

Aan het einde van de bijeenkomst willen we graag kort de volgende onderwerpen met jullie verkennen:

  • Interne opleiding assistenten
  • Accountants en duurzaamheid 

Programma

  15.30 uur           Inloop
  15.45 uur   Opening
  16.00 uur            Thema Fraude
  16.45 uur            Thema Continuïteit
  17.30 uur             Dialoog en uitwisseling
  18.00 uur             Afronding en borrel
  18.15 uur   Dinerbuffet (voor eigen rekening)