Bijeenkomst: compliance en integriteit

De NBA Community Compliance Officers nodigt u uit voor de kennissessie Compliance en integriteit: hoe kan de inzet van een integriteitsstandaard bijdragen aan meer integere organisaties, en wat is de rol van de compliance officer hierbij? Deze fysieke bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 februari 2024 vanaf 16.00 tot circa 18.00 uur.

Het Centre for Organizational Integrity (COI) draagt als non-profit centre bij aan een klimaat waarin organisaties verantwoord opereren en waarin integer handelen vanzelfsprekend is. Daartoe heeft het COI een standaard ontwikkeld voor integere organisaties. Deze standaard is recent gemoderniseerd en beoogt bij te dragen aan meer integere organisaties waarin mensen kunnen floreren, zich veilig voelen en beter presteren. In deze interactieve sessie gaan wij in op de standaard voor integere organisaties zoals die ontwikkeld is door het Centre for Organizational Integrity. Ook bespreken wij op welke wijze deze standaard kan bijdragen aan de taak en de werkzaamheden van de compliance professonal. 

Wij zijn zeer verheugd om voor deze bijeenkomst prof.dr. Leen Paape RA RO CIA (emeritus) en drs. Ikram Ferdi te mogen verwelkomen. 

Leen Paape is een ervaren bestuurder en toezichthouder bij diverse organisaties zoals de pensioenfondsen van ING, SNS Reaal en ABP. Tevens is hij toezichthouder bij Stichting BOOR, Univé Dichtbij en het IMF in Washington. Leen vindt integer leiderschap van groot belang voor het welbevinden van mensen in een organisatie en daarmee voor de prestaties van die organisatie. Daar is nog veel aan te verbeteren, en om die reden draagt hij als lid van de Raad van Toezicht van het Centre for Organizational Integrity het model graag uit, in de hoop dat dit tot leidt tot meer integer gedrag en veiligheid binnen organisaties.

Ikram is werkzaam bij de Nationale Spoorwegen (NS) als directieadviseur en integrity & compliance officer NS Stations. Hiervoor werkte Ikram binnen het publieke domein o.a. bij de gemeente Rotterdam. Zij heeft een achtergrond in de bestuurskunde en verandermanagement. In 2022 volgde zij de leergang integriteitsmanagement bij the Centre for Organizational Integrity. Na afronding is zij toegetreden tot het Alumni Committee van het Centre for Organizational Integrity.

In zijn inleiding gaat Leen Paape in op de vraag waarom de aandacht voor integriteit voor organisaties plus de ontwikkeling van een integriteitsstandaard zo belangrijk is, en wat er vaak nog misgaat in organisaties. Ikram Ferdi bespreekt vervolgens de opzet van het model en de standaard. Ze gaat in op de wijze waarop dit binnen de NS gebruikt wordt en wat binnen de NS de geleerde lessen zijn. 

Voor wie bestemd

Iedereen met interesse voor compliance en dit onderwerp in het bijzonder kan aan deze bijeenkomst deelnemen. U hoeft niet specifiek een accountant of compliance professional te zijn.

Aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor deze live bijeenkomst van 16.00 tot circa 18.00 uur. U bent welkom vanaf 15.30 uur, en wij sluiten af met een hapje en een drankje. 

Locatie

NBA, kantoorgebouw Pharos, Mercuriusplein 3, Hoofddorp (Let op: dit is de nieuwe locatie van het NBA). De NBA is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Parkeren kan in P+R Hoofddorp, Scorpius 131, 2132 LR Hoofddorp.