Vergadering Kring Friesland

Op 27 september organiseert het bestuur van kring Friesland haar volgende bijeenkomst. Het onderwerp van deze bijeenkomst is Fiscale actualiteiten.

Net na Prinsjesdag en aan de vooravond van de verkiezingen zal er het nodige aan belastingmaatregelen voor 2024 op stapel staan. Deze zullen ruimschoots aan bod komen. Zeker voor de adviespraktijk in het mkb is deze kennis van belang om pro-actief te kunnen handelen.

Welhaast traditiegetrouw zal de heer Peter Steenhuis, fiscaal adviseur bij Smids en Schakel te Leeuwarden, deze lezing verzorgen.

Het programma ziet er als volgt uit: 

17:30 - 18:30 uur
  • Opening
  • Ingekomen stukken / mededelingen
  • Lezing Peter Steenhuis
18:30 - 19:15 uur
  • Pauze
19:15 - 20:15 uur
  • Vervolg lezing
  • Rondvraag
  • Sluiting
  Informele afsluiting

 

Wij verzoeken je uitsluitend via de website van de NBA zo spoedig mogelijk te laten weten of je bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

Tot slot: evenals op de voorgaande bijeenkomsten besproken, zijn je collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage van harte welkom op onze bijeenkomsten als jouw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via NBA hiervoor benaderd worden, derhalve verzoeken wij je hierbij deze uitnodiging onder hun aandacht te brengen. Indien deze collega’s ook meekomen naar de vergadering, dan verzoeken wij je vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven.

Ben jij op 27 september ook aanwezig?