Vergadering afdeling Noord-Holland

Ongeveer drie weken voor genoemde data ontvangt u per e-mail een uitnodiging en kunt u zich op deze pagina aanmelden.

Agenda

NBA afdelingsbijeenkomst maandag 25 september 2023 (16:00) te Akersloot

  1.  Opening (om 16:00 uur)
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. 16.10 -17.00 uur – Presentatie door de heer Dennis Weewer, met de titel: 
    “Estate planning met de schijf van vijf”
  5. 17:00 – 17:15 uur Pauze
  6. 17:15 – 17:55 uur Vervolg presentatie door de heer Dennis Weewer
  7. 17:55 – 18:00 uur Rondvraag en sluiting
  8. Daarna is er gelegenheid voor een drankje en een gemeenschappelijk diner (wel opgeven

Programma en spreker

Wij hebben dit keer één programma, te weten: “Estate planning met de schijf van vijf”.

Deze presentatie wordt verzorgd door de heer Mr. Dennis Weewer.
Dennis heeft notarieel recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (Novex), docent leergang Levensexecutele (Novex), gecertificeerd executeur (SCE), lid certificeringscommissie Stichting Certificering Executeurs, voorzitter Bunschoten Fonds en is Register Estate Planner.

Dennis is werkzaam bij Insinger Gilissen als manager bewind, executele & Estate planning als onderdeel van Private Banking services.

In de presentatie zal Dennis de ‘schijf van vijf’ van de Estate Planning doornemen. Denk hierbij aan de invloed van huwelijkse voorwaarden, levensverzekeringen en testamenten op de uiteindelijk te betalen erfbelasting. Wat kan je als adviseur doen om een cliënt bewust te maken dat keuzes (ook om niets te doen) behoorlijke invloed kunnen hebben? Er zullen praktische handvaten worden gegeven, waarbij naast de fiscaliteit ook het civielrechtelijke gedeelte aan bod zal komen.

Diner

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje beneden aan de bar. Omstreeks 18:45 bent u van harte uitgenodigd voor het diner. U wordt wel verzocht om u hiervoor aan te melden. Mocht u later hiervoor toch onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dat dan nog even doorgeven? Dan kunnen wij dit tijdig doorgeven aan Hotel vd Valk.

Wij zien er naar uit om u binnenkort te ontmoeten op deze afdelingsbijeenkomst.