Vijfde IFRS 17-bijeenkomst

De top is bereikt en nu de blik vooruit!
Een bruisend einde….

De NBA Branchegroep verzekeringsmaatschappijen, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en EY nodigen u uit voor de vijfde (en laatste) van een reeks bijeenkomsten in het kader van de implementatie van IFRS 17.

IFRS 17 is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe verslaggevingsstandaard voor verzekeraars die rapporteren op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet door multidisciplinaire teams van specialisten binnen IFRS verzekeraars.

Het is een uitdagende reis geweest, maar we hebben de top bereikt!
Virtueel begonnen in coronajaar 2020, hebben wij jullie de afgelopen drie jaar meegenomen in de verschillende aspecten van de  implementatie van IFRS 17. Tijdens deze laatste bijeenkomst willen we de eerste ervaringen met de daadwerkelijk toepassing van IFRS 17 met jullie delen en willen we met de blik vooruit stilstaan bij een aantal aandachtspunten die relevant zijn voor de komende jaarafsluiting 2023. Ook  dit keer hebben we weer een aantal goede sprekers bereid gevonden een bijdrage te leveren.

Sprekers:

Steven Uphof   

IFRS Reporting policies bij a.s.r.

Simon Miedema

IFRS adviseur & Interim manager bij Simon Advies & Interim

Hans van der Veen

Partner IFRS Services bij EY

Sander Komijn  

Senior Investor Relations Officer bij NN

Jan Slager

Partner FSO Audit bij EY

                               

Programma:

13.00 – 13.15 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.15 – 13.45 uur

Welkom en introductie

13.45 – 14.15 uur

Halfjaarberichtgeving / Steven Uphof

14.15 – 15.00 uur

Vergelijkbaarheid Europese verzekeraars / Simon Miedema en Hans van der Veen

15.00 – 15.30 uur  

Pauze

15.30 – 16.00 uur

Investor story / Sander Komijn

16.00 – 16.30 uur

Rol van de accountant / Jan Slager

16.30 – 17.15 uur 

Paneldiscussie / alle sprekers onder leiding van Casim Snoeks

17.15 – 17.30 uur

Wrap-Up

17.30 – 18.30 uur

Borrel, een bruisend einde …

 

Zowel tijdens de diverse presentaties als tijdens de paneldiscussie is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. We maken er graag een interactieve bijeenkomst van.