Regiocommunity Centrum: De nieuwe wet bescherming klokkenluiders voor accountantskantoren en -organisaties

De media staan vol met bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met misstanden, integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag. Een veilig werk- en meldklimaat en een meer open cultuur, zorgt er niet alleen voor dat de kans hierop aanzienlijk wordt verkleind, het verbetert ook de prestaties van teams en de organisatie als geheel.

Sinds 18 februari jl. is de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) van kracht voor alle accountantskantoren  en -organisaties ongeacht hun omvang. Deze wet hangt samen o.a. met bepalingen in de Wwft en Wta. De Wbk stelt eisen aan het beschermen van melders van misstanden, en het vormgeven van een gedegen meldprocedure. Het laagdrempelig en op een veilige (anonieme) manier kunnen melden is van essentieel belang. Maar ook een onafhankelijke (professionele) beoordeling van meldingen en te zorgen voor een goede opvolging.  

In deze bijeenkomst vertellen Steef de Vries en Martijn van de Westelaken van Compliability jullie uitgebreid over de achtergrond van de nieuwe Wet, de vereisten van een meldprocedure en wat voor de implementatie belangrijk is. Tevens gaan we in op casuïstiek en wat te doen bij een melding van een misstand. Tot slot bespreken we het belang van een SpeakUp cultuur.

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur - 15.30 uur  Ontvangst
15.30 uur - 16.30 uur  Eerste deel van de presentatie
16.30 uur - 16.45 uur  Pauze
16.45 uur - 17.30 uur  Tweede deel van de presentatie
17.30 uur - 18.30 uur  Afsluiting met een borrel