Kijk terug: Webinar Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS)

Wat heeft u nodig om thuis te raken in de nieuwe verslaggevingsregels die binnen Europa gaan gelden? Welke taak ligt hier voor accountants die werken binnen bedrijven, en hoe zorgen organisaties dat zij straks hieraan kunnen voldoen? 

Dit webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Kijk het hier terug: 

Tijdig voorbereiden op de CSRD

Een goede voorbereiding is de basis. De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) betekent dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven (Oob-organisaties als eerste, gevolgd door overige grote bedrijven en daarna beursgenoteerd mkb) moet rapporteren volgens nieuwe standaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Met deze standaarden worden toekomstige verslaggevingseisen over duurzaamheidsprestaties concreet. Dat houdt in dat organisaties zich hierop moeten voorbereiden. Om te zorgen dat straks de juiste informatie beschikbaar en betrouwbaar kan worden gerapporteerd, moeten accountants die werkzaam zijn binnen bedrijven (als accountant in business of intern accountant), maar ook accountants die hun klanten op weg naar de CSRD ondersteunen, gezamenlijk aan de slag. 

De NBA draagt eraan bij dat accountants de kennis delen en ontwikkelen die hiervoor nodig is. Na de 'NBA Helpt' webinars over CSRD (in 2022 en 2021, beide terug te kijken) zetten we daarom in op een uitgebreid vervolgprogramma. Daarin zoomen we dieper in op de inhoud en toepassing van deze aankomende verslaggevingsstandaarden.

Webinar Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS): 

Als eerste organiseren we via een webinar concrete kennisoverdracht over de ESRS’n op donderdag 23 maart van 15.30 – 17.00 uur. Dit webinar focust op ESRS 1 en 2, die de basis bevatten voor goede CSRD-rapportage.

Werksessies Aan de slag met ESRS

Daarna kunt u in april terecht bij een van de werksessies (op locatie). In de werksessies gaat u aan de slag met het concreet bepalen van de materialiteit voor een organisatie op basis van ESRS 1 en 2.

We doorlopen daarbij de verschillende stappen die belangrijk zijn bij een materialiteitsanalyse en op die manier krijgen de begrippen uit de ESRS praktische invulling.

De werksessies zijn identiek, u kunt één van de data kiezen bij aanmelding. In de werksessies gaan we graag praktisch met u aan de slag om te leren hoe de ESRS praktisch kunnen worden toegepast. Bij de werksessies in april gaan we actief aan de slag om het begrip materialiteit en ketenanalyse naar de eigen organisatiepraktijk te vertalen.  Als u wilt deelnemen aan een van deze sessies adviseren  wij u eerst het webinar bij te wonen om kennis op te doen over de ESRS’n. Indien u niet in de gelegenheid bent dit webinar live bij te wonen kunt u deze ook terugkijken.

De omvang van dit nieuwe kennisgebied is groot. Het doel hiervan is toekomstbestendigheid: zowel van bedrijven en organisaties, als van het accountantsberoep. Dat vraagt om een tijdige voorbereiding. Doet u mee?

Datum en tijden

Zoom webinar ‘Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS)’

  • Donderdag 23 maart 15.30 – 17.00 uur

Werksessies ‘Aan de slag met ESRS’:

Deelname is kosteloos voor NBA leden.

Sprekers

Usha Ganga (375x375)
Usha Ganga Themaregisseur duurzaamheid bij de NBA
Loretta van der Vijgh.jpg
Loretta van der Vijgh Senior Manager Audit en Assurance Mazars
Fleur meerman.jpg
Fleur Meerman Senior Beleidsadviseur internationaal MVO SER
Marcus Looijenga.jpg
Marcus Looijenga Partner ESG bij PwC