NBA Helpt Webinar: TEK (tegemoetkoming energiekosten) en update NOW

Op donderdag 9 maart aanstaande organiseren we alweer het 23e NBA Helpt Webinar, deze keer over de TEK en een update rondom de NOW.

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) kan (volgens planning) vanaf maart worden aangevraagd en we beginnen dit webinar dan ook meteen met informatie over deze nieuwe regeling.

Host Gerrit Heijkoop gaat in gesprek met Meint Pool (RVO) over o.a.:

  • de highlights van deze regeling voor mkb-ondernemingen;
  • de systematiek van deze regeling (en het verschil met de TVL);
  • de aansluiting bij de btw-aangiften;
  • de accountantsproducten die gevraagd worden.

Ook worden in maart de bevindingen van het ministerie van SZW en uitvoeringsinstantie UWV verwacht als het gaat om het gebruik en de verantwoording van de NOW. Vooruitlopend daarop spreken we vast met Nick Smits (UWV). We kijken met hen naar de lessen en tips voor accountants, onder andere over een verklaring met beperkte mate van zekerheid met een inherente beperking. En verder volop tips & trics voor het inleveren van de NOW-vaststellingen die nog gedaan moeten worden.

Zoals gebruikelijk duiken we ook de praktijk in. Annette Houwaart (NBA Helpdesk) gaat in op actuele zaken die bij de NBA Helpdesk binnenkomen en geeft tips en advies. Annemieke Stokvis (manager vaktechniek bij de Jong & Laan) ondersteunt collega's op vaktechnisch gebied en haar werkzaamheden richten zich zowel op de controle- als op de mkb-praktijk van de Jong & Laan. In dit webinar vragen we haar naar vraagstukken van SRA-leden.

Tijdens het webinar kunt u ook uw vragen stellen via de chat. Een team van moderatoren zit voor u klaar om deze meteen te beantwoorden. Tijdens het laatste half uur van het webinar legt Gerrit de vragen met de meeste 'likes' voor aan het panel van sprekers en deze worden live behandeld in het webinar.

Sprekers

Gerrit Heijkoop (474x474)
Gerrit Heijkoop Online Host
Annette Houwaart (375x375)
Annette Houwaart-Nonhof Vaktechnische Helpdesk

Annette Houwaart-Nonhof AA is werkzaam bij de NBA op de vaktechnische helpdesk en actief in de mkb accountantspraktijk.

Pool Meint (200x200)
Meint Pool Financial auditor bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nick Smits (375x375)
Nick Smits Beleidsmedewerker NOW-regeling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Annemieke Stokvis (337x337)
Annemieke Stokvis RA Manager kwaliteit en vaktechniek bij de Jong & Laan

Annemieke werkt als manager kwaliteit en vaktechniek bij de Jong & Laan. In haar dagelijkse werk ondersteunt zij collega’s op vaktechnisch gebied en haar werkzaamheden richten zich zowel op de controle- als op de MKB-praktijk van de Jong & Laan.