Voorprogramma NBA-ledenvergadering: De Accountant van de toekomst

Voorafgaand aan de NBA-ledenvergadering op maandag 12 juni kunt u het voorprogramma: ‘De Accountant van de toekomst’ bijwonen.

De wereld van vandaag ziet er anders uit dan tien jaar geleden, en over tien jaar al lang niet meer hetzelfde als vandaag. Dit heeft impact op het functioneren van organisaties, en daarmee ook op het accountantsberoep. Farid Tabarki, tijdsgeestonderzoeker, neemt ons mee in een aantal grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen en de uitdagingen waar organisaties en professionals voor staan.

Feit is dat de veranderingen nieuwe eisen stellen aan de wijze waarop we ons beroep uitoefenen. Dat gaat niet alleen over andere expertise, maar ook over attitudes en vaardigheden. Zijn we voldoende geëquipeerd om onze taak waar te maken? Wat is er nodig om relevant te blijven en onze cruciale rol in de maatschappij te blijven vervullen? Wat vraagt dat van het beroep en van de individuele accountant? Daarover gaan we op 12 juni in gesprek. Praat u mee?

Gerrit Heijkoop (474x474)
Gerrit Heijkoop Gespreksleider
Kris Douma (375x375)
Drs. Kris Douma Voorzitter NBA
Farid Tabarki (375x375)
Farid Tabarki Tijdgeestonderzoeker
p_tijmstra.jpg
Petra Tijmstra Director transformation bij de NBA
Leen Paape.jpg
Leen Paape Expertgroep herziening beroepsprofiel.