Ledenvergadering van de NBA

Het bestuur roept u op om deel te nemen aan de ledenvergadering. Voorafgaand aan de ledenvergadering vindt het voorprogramma: 'De Accountant van de toekomst' plaats, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Agenda

  • Het vaststellen van het jaarrapport 2022 en verlenen van decharge aan het bestuur
  • Benoeming van een nieuw bestuurslid alsmede de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter
  • Benoeming van de accountant en de plaatsvervangend accountant
  • De besluitvorming over ontwerpverordeningen
  • Het uitreiken van de loftrompet

 

Praktische informatie

Datum maandag 12 juni 2023
Tijd

12.30 uur  Ontvangst met lunch
13.30 uur  Voorprogramma: 'De Accountant van de toekomst'
15.30 uur  Pauze / registratie
16.00 uur  NBA-ledenvergadering
18.00 uur  Verwacht einde ledenvergadering, aansluitend borrel/diner

Locatie Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet
Online stemmen Online stemmen is op grond van de Wet op het accountantsberoep niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel een collega-accountant machtigen om zo toch uw stem uit te brengen. 
Machtigen Bent u verhinderd of wil u de ledenvergadering online volgen? Machtig dan een ander lid om uw stem uit te brengen. Lees de procedure. Machtigingen moeten uiterlijk op woensdag 7 juni 2023, 23:59 uur, bij ons binnen zijn.
Stemmen 

Op 12 juni is het vanaf 16.15 uur mogelijk om te stemmen. Wij verzoeken u de informatie over de stempunten goed te lezen alvorens u een stem uitbrengt. Dit wordt tijdens de vergadering uitgelegd. Als u zich na 16.15 uur nog registreert bij balie kunt u niet meer meestemmen maar u kunt nog wel het woord voeren.

Vragen Meer weten over het online volgen van de ledenvergadering of het stellen van vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen
Persoonsgegevens De NBA maakt in het kader van de aanmelding/registratie voor de ledenvergadering en het faciliteren van de stemmingen tijdens de ledenvergadering gebruik van de diensten van een verwerker (LUMI). Met deze partij heeft de NBA afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.
Community Café  Onder het motto laten we elkaar ontmoeten, heeft de NBA een 'Community Café' ingericht, met een eigen barista-bar. Maak nader kennis met community-ambassadeurs en ervaar wat een community voor u kan betekenen. Tijdens de inloop, de pauze en na de ledenvergadering bent u van harte welkom in het 'Community Café'.
Contact Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 088 - 4960 401 of ledenvergadering@nba.nl.

 

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk u vooraf aan te melden voor de ledenvergadering. U bent van harte welkom op de locatie: Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. Wilt u tijdens de ledenvergadering stemmen, zorg dan dat u uiterlijk om 16.00 uur aanwezig bent voor registratie.

Als u online aan de ledenvergadering wilt deelnemen, neem dan contact op met ledenvergadering@nba.nl. Wij sturen u dan uw persoonlijke inloggegevens.

Meer informatie

Bekijk alle informatie over ledenvergadering en de vergaderstukken »