Knowledge Academy: Steekproeven en controleaanpak bij de Belastingdienst

Deze knowledge Academy wordt verzorgd door Ellen van Ieperen, Accountant en IT-auditor VTA Statistical Audit, werkzaam bij de Belastingdienst.

Ellen start de Knowlegde Academy met een inventarisatie van de vragen die in de groep op voorhand leven. Daarna zal ze een korte uitleg geven van de controle-aanpak van de Belastingdienst, onder meer aan de hand van de modellen die de Belastingdienst hierbij hanteert. Om vervolgens in te zoomen op de verschillende manieren waarop juistheidheidscontroles worden uitgevoerd.

Ook deze bijeenkomst wordt interactief van aard, waarbij met elkaar brainstormen beelden bij en eisen aan en de mogelijke inzet van steekproeven. Met de uitkomsten uit de brainstorm schets Ellen het theoretisch kader van de geldsteekproef en de 4 fasen van een steekproef.

Tot slot laat ze in beelden en getallenvoorbeelden zien hoe een hoe een eenvoudige steekproef werkt en staat ze stil bij de bewijslastverdeling. Het is voor deze bijeenkomst niet nodig dat je kennis hebt van steekproeven.

Als er animo voor is organiseert Ellen met plezier ook een vervolgbijeenkomst om meer de diepte in te gaan met onderwerpen als de geïntegreerde steekproef, jurisprudentie omtrent steekproeven en het doen van tegenonderzoek door belastingplichtige (klanten van gewone accountant.

bezoekerscentrum veluwezoom.jpeg
Programma

15.30 uur: Ontvangst
15.45 uur: Start deel 1 van de Knowledge Academy
16.30 uur: Pauze
16.45 uur: Start deel  2 van de Knowlegde Academy
17.30 uur: Borrel