Community Compliance Officers: kennissessie onderzoeken van toezichthouders

De NBA Compliance Community nodigt u uit voor de volgende kennissessie: Onderzoeken van toezichthouders. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 januari 2023, van 16.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur bij de NBA.

Elke organisatie moet zich houden aan wet- en regelgeving. Het toezicht op de correcte naleving van allerhande wet- en regelgeving ligt bij verschillende toezichthouders. Bij hun onderzoeken gaan toezichthouders verschillend te werk. Er is onder andere onderscheid naar aangekondigde onderzoeken, zoals door het BFT. Maar ook onverwachte onderzoeken, zoals door de ACM.

In deze bijeenkomst staat de aanpak van de onderzoeken centraal, en hoe je je op onderzoeken van toezichthouders kunt voorbereiden.

Sprekers

Kees Schillemans, advocaat en partner bij Allen & Overy in Amsterdam. Kees is gespecialiseerd in EU- en mededingingsrecht. Hij staat regelmatig cliënten bij in procedures voor mededingings- en regelgevende instanties en rechtbanken. Kees heeft ruime ervaring in kartel- en concentratiecontroleprocedures bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie. Daarnaast adviseert en procedeert hij over EU-recht en private handhaving van het mededingingsrecht, waaronder kartelschadezaken. Kees publiceert regelmatig over mededingingsrecht en is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht.

JP de Jong en Frouwke Scholtens, toezichthouders Wwft bij Bureau Financieel Toezicht (BFT). JP & Frouwke zijn beiden registeraccountant en hebben vanuit hun ‘Big 4’-achtergrond de nodige ervaring in het uitvoeren van (forensisch) onderzoek.

Het BFT houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren. Het BFT houdt toezicht op de volgende instellingen: notarissen, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren en overige juridische dienstverleners.Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op het notariaat en gerechtsdeurwaarders.

De Community verwacht een inspirerende bijeenkomst, met veel ruimte voor interactie.