Ledenvergadering - 11 december 2023

Op maandag 11 december 2023 vindt de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA plaats. Het bestuur roept u op om deel te nemen aan deze bijeenkomst in de Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. 

Programma

Tijdens deze ledenvergadering komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • (Her-)benoeming van de voorzitter
  • Ontwerpbegroting 2024 en jaarplan
  • Enkele ontwerpverordeningen

Benoemingen

Volgens artikel 15 van de Wet op het accountantsberoep (Wab) worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter benoemd. In de ledenvergadering van 12 juni 2023 is mevrouw Drs. Carla G.A. Slotema-Tesser RA MPC CPC  benoemd als plaatsvervangend voorzitter tot de ledenvergadering die gehouden zal worden in juni 2024. Op de agenda van  de ledenvergadering van 11 december 2023 staat de (her)benoeming van de voorzitter.

Ontwerpverordeningen

10 oktober 2023 - Vandaag zijn op de website van de NBA drie ontwerpverordeningen geplaatst die voor vaststelling worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 11 december 2023.

  • Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening ViO 2023 NAS - Fees);
  • Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening ViO 2023 Group Audit); en
  • Ontwerp-Contributieverordening 2024.

Programma

Datum

maandag 11 december 2023

Tijd

13.30 uur  Ontvangst met lunch en registratie
14.00 uur  Voorprogramma: Eindrapport Kwartiermakers Accountancysector: wat vinden we er zelf van?
15.30 uur Pauze
16.00 uur  NBA-ledenvergadering
18.00 uur  Verwacht einde ledenvergadering, aansluitend borrel/diner

Locatie Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. Komt u met de auto, navigeer dan naar Eemlaan. De Parkeergarage Eemplein bevindt zich aan uw rechterzijde en ligt op twee minuten lopen van de Prodentfabriek. Bekijk hier de routebeschrijving. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet
Online stemmen Online stemmen is op grond van de Wet op het accountantsberoep niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel een collega accountant machtigen om zo toch uw stem uit te brengen.
Machtigen Bent u verhinderd of wil u de ledenvergadering online volgen? Machtig dan een ander lid om uw stem uit te brengen. Bij aanmelding voor de ledenvergadering komt u de optie ‘machtigen’ tegen. Machtigingen moeten uiterlijk op woensdag 6 december 2023 23.59 uur , bij ons binnen zijn. 
Stemmen 

Op 11 december is het vanaf 16.15 uur mogelijk om te stemmen. Wij verzoeken u de informatie over de stempunten goed te lezen alvorens u een stem uitbrengt. Dit wordt tijdens de vergadering uitgelegd. Als u zich na 16.15 uur nog registreert bij balie kunt u niet meer meestemmen maar u kunt nog wel het woord voeren.

Vragen Meer weten over het online volgen van de ledenvergadering of het stellen van vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen
Persoonsgegevens De NBA maakt in het kader van de aanmelding/registratie voor de ledenvergadering en het faciliteren van de stemmingen tijdens de ledenvergadering gebruik van de diensten van een verwerker (LUMI). Met deze partij heeft de NBA afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. 
Contact Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 088 - 4960 401 of ledenvergadering@nba.nl.

 

Alle informatie over de Ledenvergadering