Webinar & werksessie (2/3) Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS) (laatste plekken)

Wat heeft u nodig om thuis te raken in de nieuwe verslaggevingsregels die binnen Europa gaan gelden? Welke taak ligt hier voor accountants die werken binnen bedrijven, en hoe zorgen organisaties dat zij straks hieraan kunnen voldoen? 

Een goede voorbereiding is de basis. De invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) betekent dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven (OOB als eerste, gevolgd door overige grote bedrijven en daarna beursgenoteerd mkb) dient te rapporteren volgens nieuwe standaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Met deze standaarden worden toekomstige verslaggevingseisen m.b.t. duurzaamheidsprestaties concreet. Dat houdt in dat organisaties zich hierop moeten voorbereiden. Om te zorgen dat straks de juiste informatie beschikbaar en betrouwbaar kan worden gerapporteerd, zullen accountants die werkzaam zijn binnen bedrijven (als accountant in business of intern accountant), maar ook accountants die hun klanten op weg naar de CSRD ondersteunen, gezamenlijk aan de slag moeten. 

De NBA draagt eraan bij dat accountants de kennis delen en ontwikkelen die hiervoor nodig is. Na de 'NBA Helpt' webinars over CSRD (in 2022 en 2021, beide terug te kijken) zetten we daarom in op een uitgebreid vervolgprogramma. Daarin zoomen we dieper in op de inhoud en toepassing van deze aankomende verslaggevingsstandaarden.

Webinar Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS)

Dat doen we allereerst door middel van concrete kennisoverdracht, via een webinar over de ESRS’n op donderdag 23 maart aanstaande van 15.30 – 17.00 uur. Dit webinar focust op ESRS 1 en 2, die de basis bevatten voor goede CSRD rapportage.

Werksessies Aan de slag met ESRS

Vervolgens kunt u in april terecht bij een van de drie werksessies op locatie, waarbij deelnemers zich met elkaar verdiepen in de toepassing in de praktijk. Deze werksessies zijn identiek, u kunt één van deze data kiezen bij aanmelding. In de werksessies gaan we graag praktisch met u aan de slag om te leren hoe de ESRS praktisch kunnen worden toegepast. Bij de werksessies in april gaan we actief aan de slag om het begrip materialiteit en ketenanalyse naar de eigen organisatiepraktijk te vertalen.  Als u wilt deelnemen aan een van deze sessies adviseren  wij u eerst het webinar bij te wonen om kennis op te doen over de ESRS’n. Indien u niet in de gelegenheid bent dit webinar live bij te wonen kunt u deze ook terugkijken.

De omvang van dit nieuwe kennisgebied is groot. Het doel hiervan is toekomstbestendigheid: zowel van bedrijven en organisaties, als van het accountantsberoep. Dat vraagt om een tijdige voorbereiding. Doet u mee?

Deelname is kosteloos voor NBA leden.