Regiocommunity Oost: Knowledge Academy SIRA in de praktijk

Doelgroep: Openbaar accountants in de controlepraktijk (reguliere vergunninghouders) en andere geïnteresseerden die in hun praktijk te maken hebben met analyse van integriteitsrisico's

SIRA 600x375.jpgDe AFM heeft systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA), of eigenlijk de beheersing van deze risico's als thema op haar agenda 2023 gezet. Hoewel een adequate en integere bedrijfsvoering al sinds een aantal jaren verplicht is, blijft de toepassing in de praktijk uitdagend. Wat zijn de valkuilen, waar moet je op letten, wat zijn best practices en ervaringen  in de praktijk? En welke systematiek is passend? Op 19 april is er gelegenheid om daar met elkaar van gedachten over te wisselen. De inleiding wordt verzorgd door Martijn Duffels, Senior vaktechnisch specialist, die na 17 jaar AFM de overstap heeft gemaakt naar de NBA.

Programma

15.30 uur Inloop
15.45 uur Start programma met een korte toelichting op de regiocommunity
16.00 uur

Inleiding op het onderwerp SIRA door Martijn Duffels, Senior vaktechnisch specialist

16.30 uur Dialoog en uitwisseling van ervaringen
17.30 uur Afronding en borrel