Regiocommunity Centrum - Praktijkissues met de Belastingdienst? Bijeenkomst speciaal voor kleine kantoren

Als accountant heeft u regelmatig te maken met de Belastingdienst; voor klanten of misschien ook voor uzelf. Hierbij kunnen praktische vragen of knelpunten opkomen.

Daarom neemt de NBA deel aan het Beconoverleg met de Belastingdienst om signalen vanuit de leden te kunnen adresseren, zodat we met elkaar en met de overige koepels (RB, SRA, NOB, NOAB) tot oplossingen en antwoorden kunnen komen. We halen tijdens de komende bijeenkomst dus graag het net bij jullie op en we willen ook graag wat meer vertellen over wat de NBA zoal in het Beconoverleg inbrengt.

Annette Houwaart en Michiel Opgenoort, NBA-vertegenwoordigers in het Beconoverleg zullen spreken over welke actuele zaken er zoal spelen. Ze geven tips hoe u met actuele onderwerpen kunt omgaan. Daarnaast horen zij natuurlijk graag welke zaken er zoal bij jullie aan de orde zijn, zodat zij eventuele nieuwe signalen weer mee kunnen nemen naar het volgende Beconoverleg.

Deze bijeenkomst is ook een mooie gelegenheid voor kleine accountantskantoren en de éénpitters om met elkaar in contact te komen. Er is ruim gelegenheid om ervaringen en tips met elkaar te delen over pragmatische fiscale onderwerpen.

Programma

15.30 - 15.45 uur Welkom en ontvangst
15.45 - 16.30 uur Presentatie over actuele zaken die tijdens het Beconoverleg worden besproken en tips hoe je met actuele onderwerpen kunt omgaan
16.30 - 16.45 uur Pauze
16.45 - 17.30 uur Ronde tafelgesprekken over eigen ervaringen, tips en best practices
17.30 -18.45 uur Afsluiting en borrel

Community Borrel.jpg