Rondetafel ‘Competenties bij Ethische Besluitvorming’ - Online

De faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag gaat ‘on tour’ door Nederland. Graag nodigen wij u uit om tijdens één van de ronde tafels met ons mee te denken over een ethisch competentiemodel voor Accountants.

De ontwikkeling van dit model is het eerste project vanuit de Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag en is een logische navolging van het ‘Beroeps- en competentiemodel’, het ‘Maturiteitsmodel’ en de CEA-eindtermen.

Het projectteam heeft op basis van literatuurstudie, beschikbare casuïstiek en een onderzoek onder de verschillende actieve leden van de NBA een conceptversie opgesteld. De conceptversie van het ethisch competentiemodel gaat uit van de aanname dat de aard van het dilemma, in combinatie met persoonlijke en omgevingsfactoren, bepalen hoe een accountant komt tot ethische besluitvorming. 

Wat gaan we doen?

We presenteren graag dit model aan u en gaan vervolgens in kleine groepen de toepasbaarheid van het model toetsen aan de hand van actuele casuïstiek/dilemma’s.

Het doel is om eind 2022 een herkenbaar en bruikbaar ethisch competentiemodel op te leveren, inclusief een leerinstrument dat inzetbaar is voor dilemma’s in de beroepspraktijk en bruikbaar als lesmateriaal voor het reguliere onderwijs. 

De ronde tafels worden gefaciliteerd door:

  • dr. Boudewijn de Bruin, hoogleraar Financial Ethics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG
  • dr. Eddy Vaassen RA, hoogleraar Accountancy en directeur van de Post Master Accountancy programma’s, Tilburg University
  • Wilma Hosang, Communicatie- en Strategieadviseur, SRA

Meer informatie

Wilt u meer weten over de faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag of op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. Meld u dan aan via: Aanmelden netwerk Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag (nba.nl) of neem contact op met Daphne Kolk, facultymanager Ethiek, Cultuur en Gedrag.

Meer informatie over de Ronde tafels faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag 'on tour'.