Community Internal Audit: Ontbijtsessie CSRD

De NBA ledengroep intern- en overheidsaccountants organiseert  breakfast-sessies voor interne en overheidsaccountants (via Teams).

Deze ontbijtsessie start met een presentatie over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door Stefan Betting. De laatste 10 minuten zijn voor beantwoording van vragen en om 8:45 uur sluit de sessie. 

In deze CSRD-sessie gaat Stefan in op de samenhang tussen SFDR, CSRD en de EU taxonomy en staat hij stil bij de impact hiervan voor de internal auditor.

Stefan Betting RA is eigenaar van PROFEDA, een organisatie gericht op educatie en advies aan accountants, advocaten en notarissen. Zijn expertise ligt met name op het brede vlak van (inter-)nationale externe verslaggeving. Als voorloper van het thema duurzaamheid heeft hij jarenlang trainingen gegeven in o.a. integrated reporting. Hij is verbonden aan de Business Universiteit Nyenrode als docent, kerngroeplid en examinator voor zowel de master als post masteropleiding accountancy, daarnaast geeft Stefan trainingen aan en via uiteenlopende organisaties en de TOP 100 van het internationale bedrijfsleven. Hij is daarnaast docent bij de post-master opleiding Certified Trust Officer aan de Universiteit Leiden. 

Zijn er specifieke onderwerpen of vragen voor de sprekers, mail deze dan naar Johan Scheffe (j.scheffe@nba.nl), tenminste een week voor de sessie.