IFRS 17, we zijn er bijna!

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet door multidisciplinaire teams van specialisten binnen IFRS-verzekeraars. We staan aan de vooravond van de daadwerkelijke inwerkingtreding van IFRS 17. Een belangrijke en grote mijlpaal waar hard aan gewerkt is. Er komt steeds meer zicht op de daadwerkelijke cijfers en de interpretatie ervan.

In september 2020 hebben wij met elkaar stilgestaan bij de vraag: waar gaat het om nou, wat is de essentie en en wat gaat de invoering van IFRS 17 voor mij betekenen? Tijdens de tweede bijeenkomst op 12 mei 2021 zijn we een stap verder gegaan en hebben we u bijgepraat over de transitie, de nieuwe disclosurevereisten en de movement analyse. Op 21 april j.l. hebben we stilgestaan bij de ervaringen die zijn opgedaan bij de toegepaste dry runs.  

Tijdens deze vierde bijeenkomst willen we het hebben over Modelvalidatie en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en willen we samen met de interne en externe gebruikers van de IFRS-jaarrekening ingaan op het belang, de impact en informatiewaarde van de 'nieuwe' jaarrekening. De verschillende perspectieven zullen hierbij aan bod komen, waaronder ook die van de externe accountant en de toezichthouder, waarna een paneldiscussie volgt met de diverse sprekers.  

Sprekers

  • Maurits Malkus - Head of model validation, Achmea
  • Jan Slager - Partner FSO, EY
  • Cardi van Capelle - Global IFRS 17 accounting implementation lead, NN
  • Jan Willem Bruintjes - Investor Relations Analyst, a.s.r.
  • Eleonora Corbeij - Senior IFRS Specialist, DNB

Programma

13:00 – 13:15 uur                                       Ontvangst
13:15 – 13:30 uur                                       Opening en kennismaking aan de hand van een aantal vragen
13:30 – 14:15 uur                                       Model Validatie
14:15 – 15:00 uur                                       Perspectief van de gebruikers
15:00 – 15:15 uur                                       Pauze
15:15 – 16:30 uur                                       Perspectief van de gebruikers
16:30 – 17:15 uur                                       Paneldiscussie onder leiding van Casim Snoeks
17.15 – 17.30 uur                                       Wrap-Up en Next Steps
17.30 – 18.30 uur                                       Borrel

Een inspirerende bijeenkomst voor accountants en actuarissen werkzaam bij IFRS‑verzekeraars. 

Het is bijna zover! We zien u graag op woensdag 30 november aanstaande!