Compliance Officers-bijeenkomst: Het Three Lines Model

De NBA Community van Compliance Officers organiseert op 28 november een bijeenkomst over het Three Lines Model. Dat doet de community samen met IIA Nederland, de Kennistafel Inrichting Compliancefunctie van de VCO en met 3e / 2e lijn professionals werkzaam bij de Rabobank, Roche, PelsRijcken en Heineken.

Het Three Lines Model uit 2020 is een update van het in sommige sectoren verplichte Three Lines of Defense Model. Voor veel organisaties en functies is het model van IIA Global een belangrijke leidraad (geweest) bij het inrichten van de governance van hun organisatie.

Deze NBA Compliance Community bijeenkomst heeft als doel om (de update van) het model toe te lichten en praktijkervaringen van 3e en 2e lijn professionals met de toepassing te delen. Heeft het nieuwe model tot wijzigingen binnen organisaties geleid? Naar verwachting komt ook de vraag aan bod hoe Internal Auditors naar de Compliancefunctie en reikwijdte van die functie kijken.

Sprekers

Peter Hartog, directeur vaktechniek IIA Nederland. Peter zal het Three Lines Model behandelen en de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het model toelichten.

Alena Scholten en Lara Stegenga, zijn werkzaam bij Rabobank: als Global Head of Audit for Compliance, Legal & HR resp. Global Head of Compliance Monitoring, Validation & Data. Alena en Lara zullen hun ervaringen delen met het 3 lines of responsibilities model, zoals het model bij Rabobank wordt genoemd.

Aansluitend is er een paneldiscussie. De onderstaande panelleden zullen starten met een korte toelichting over de toepassing van het model in hun organisatie en/of sector. Daarna is er ruimte voor een paneldiscussie en vragen van deelnemers.

  • Carolien Merkens – sector woningcorporaties;
  • Susanne Hafkamp (Roche) – sector pharma;
  • Emmeline van Heukelem (PelsRijcken) – sector advocatuur;
  • Ken van der Wolf – sector grote corporates.

Ook Alena Scholten en Lara Stegenga zullen deelnemen aan het panel.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 november 2022, van 15.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur bij de NBA. Daarna is er gelegenheid om met een hapje en drankje na te praten.

Wij verwachten een inspirerende bijeenkomst, met veel ruimte voor interactie.