Vergadering afdeling Noord-Holland

Na een periode waarin het niet mogelijk was om een fysieke bijeenkomst te organiseren zijn wij verheugd om na een periode van 2 jaar weer bijeen te kunnen komen bij Hotel Van der Valk in Akersloot.

Wij hebben als onderwerp fiscale actualiteiten gekozen. De heer Daniël van der Veen RB van Auxilium zal de lezing verzorgen.

Agenda

  1. Opening (om 16:00 uur)
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. 16:05-17:00 uur - Presentatie door de heer Daniël van der Veen RB, verbonden aan Auxilium met de titel: “Fiscale actualiteiten”
  5. 17:00-17:10 uur - Pauze
  6. 17:10-17:55 uur - Vervolg presentatie Fiscale actualiteiten
  7. 17:55-18:00 uur - Rondvraag en sluiting

Aanmelden

Vriendelijk verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

Diner

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje beneden aan de bar. Omstreeks 18:45 uur bent u van harte uitgenodigd voor het diner. U wordt wel verzocht om u hiervoor aan te melden. Mocht u later hiervoor toch onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dat dan nog even doorgeven? Dan kunnen wij dit tijdig doorgeven aan Hotel Van der Valk.