Masterclass docenten 2022

Jaarlijks seminar voor docenten

Donderdag 19 mei vindt weer onze jaarlijkse Masterclass voor docenten plaats. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden werkzaam binnen een accountancy opleiding van harte welkom. We ontvangen jullie graag weer live en wel bij Windesheim Zwolle.

 

We beginnen met een kennismaking met NBA voorzitter Kris Douma. We vragen hem uiteraard naar een algemene update over het beroep en welke uitdagingen hij daarin ziet voor het onderwijs. Aansluitend neemt Dorien Waasdorp ons mee in de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. We kijken daarbij zowel naar de landelijke ontwikkelingen als de specifieke ontwikkelingen voor de accountancy sector. Judith Lieverse geeft daartoe inzicht in het recente onderzoek arbeidsmarkt dat door de NBA is uitgevoerd. De vraag wat deze ontwikkelingen kunnen betekenen voor het onderwijs pakken we met elkaar op.

Na het lunch buffet neemt Usha Ganga (thema regisseur Duurzaamheid bij de NBA) ons mee in de ontwikkelingen rondom duurzaamheid. Wat verwacht het maatschappelijk verkeer op dat gebied van ons beroep maar concrete regelgeving die al op korte termijn wordt ingevoerd. Tijdens parallelle werksessie kijken we naar de vraag hoe je als opleiding deze ontwikkeling kunt oppakken.

Afsluitend nemen Rianne en Erik Valk nemen ons mee in hun zoektocht naar duurzaamheid. Hoe hebben zij de transitie gemaakt naar een biologisch melkveebedrijf in Broekland? Hoe start je zo'n koerswijziging en hoe staan ze er nu voor?

Tegen 16.00 uur sluiten we af met een drankje.

Datum: Donderdag 19 mei 2022
Tijden: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Windesheim Zwolle, na aanmelding volgt een route beschrijving
Deelname: Deelname is gratis. Na aanmelding rekenen we op je komst, ook in kader van duurzaamheid kunnen we dan rekening houden met voldoende maar niet te veel catering.

Programma

Tijd  Inhoud
09:30-10:00 Inloop
10:00-10:45 Kennismaking en update accountantsberoep door Drs Kris Douma, voorzitter NBA.
10:45-12:15 Ontwikkelingen arbeidsmarkt door Dorien Waasdorp – Slotboom, trainer, interim HR Adviseur, spreker en trouwambtenaar en Judith Lieverse, Senior Communicatieadviseur- gespecialiseerd in Arbeidsmarktcommunicatie. 
12:15-13:15 Lunch
13:15-15:15 Duurzaamheid door Drs Usha Ganga RA, themaregisseur duurzaamheid bij de NBA.
15:15-15:45 De boer op door Rianne en Erik Valk.
15:45-16:00 Afsluiting
16:00 Netwerkborrel

Kris Douma (375x375)
Drs. Kris Douma Voorzitter NBA
Dorien Waasdorp – Slotboom (251x251)
Dorien Waasdorp – Slotboom Trainer, interim HR Adviseur, spreker en trouwambtenaar.
Judith Lieverse (287x287)
Judith Lieverse Projectleider Arbeidsmarkt
Usha Ganga (375x375)
Usha Ganga Themaregisseur duurzaamheid bij de NBA
Rianne Erik Valk (350x350)
Rianne en Erik Valk