LIO - IIA PAS bijeenkomst Bescherming van persoonsgegevens

De ledengroep intern en overheidsaccountants (LIO) organiseert in samenwerking met de PAS commissie van het IIA een bijeenkomst met als onderwerp Bescherming van persoonsgegevens. De bijeenkomst is gratis en vindt plaats op donderdag 12 mei bij de NBA te Amsterdam.
 

In onze digitale samenleving delen we steeds meer en makkelijker onze persoonsgegevens. Het ‘Risk in Focus 2022’ rapport van IIA benoemt IT-security als één van de ‘hot topics’ voor de audit planning 2022. Dit in combinatie met de toenemende dreiging van cyberaanvallen, maakt privacy-bescherming continue een actueel onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 94% van de mensen zich zorgen maakt over de bescherming van hun persoonsgegevens.

De reden voor deze bijeenkomst met het onderwerp Bescherming van persoonsgegevens.

Welke aandachtspunten zie jij als auditor voor de privacy-bescherming bij jouw organisatie van klanten en eigen medewerkers?

In deze bijeenkomst zal de toepassing van de AVG in de praktijk centraal staan. Ervaringen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken zullen gedeeld worden met als doel om:

  • Meer inzicht te krijgen in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt en wat dat voor jou als auditor betekent; 
  • Een aantal praktijkvoorbeelden te bespreken van incident response ervaringen na een hack-/cyberaanval;
  • Interessante casuïstiek en dilemma’s rondom privacy en innovatie / digitalisering te delen;
  • Gezamenlijk een discussie te voeren over de positionering en rol van de functionaris gegevensbescherming, privacy officer, internal auditor en AP.

Sprekers

  • Monique Verdier, vicevoorzitter en lid van het bestuur van de AP
  • Antonio Chan, Security Officer RET
  • Artan Jacquet, Functionaris Gegevensbescherming Universiteit van Utrecht.