Webinar Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk

Met ingang van 1 januari 2023 vindt er een belangrijke verandering plaats in uw rapportage ten aanzien van de controleverklaring. Dit geldt voor controleverklaringen bij financiële overzichten met een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022. Vanaf die datum moet iedere controleverklaring bij de jaarrekening één of meerdere sectie(s) bevatten over fraude en continuïteit.

Voor de jaarrekeningcontroles van de OOB’s is dit van toepassing vanaf de jaarrekeningcontroles boekjaar 2021. In eerste instantie zou dit ook voor u gelden. We hebben een jaar uitstel met elkaar gerealiseerd om u de gelegenheid te bieden voor uw opdrachten beter voorbereid te zijn.

Dat betekent dat er nu wel iets verandert voor u en ook uw klanten zullen tijdig geïnformeerd moeten worden over deze wijzigingen in de controleverklaring. En daar moet niet te lang mee gewacht worden.

Wat verandert er en communicatie met de klant

Het Platform reguliere vergunninghouders (een nieuwe naam voor niet-OOB-accountantsorganisaties) wil u informeren over de wijzigingen, de recent uitgebrachte NBA- handreikingen voor het rapporteren over fraude en continuïteit en u ondersteunen bij de voorbereiding van de controleopdrachten. Op 28 juni zetten we in een webinar alle informatie op een rij en geven aan waar deze makkelijk terug te vinden is op de NBA site. Met oog voor de praktijk: praktische uitleg (bv. over voorbeeldrapportages) en een praktijkvoorbeeld over hoe de communicatie met de klant kan worden georganiseerd.

Tijdens het webinar gaan we in op:

  • De hoofdlijnen van de wijziging (toelichting op de handreikingen);
  • Wat moet er het komend half jaar gebeuren en hoe kunt u communiceren met de klant en zorgen je voor bewustwording bij de klant.

Eerder bracht de NBA al de brochure uit ‘Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring bij de jaarrekening en wat dit betekent voor u als klant'.

Aanmelden

Het webinar wordt gehouden op 28 juni 2022 van 13.00-14.30 uur. Het is het derde webinar welke door het Platform reguliere vergunninghouders wordt georganiseerd om u te informeren over de lopende projecten om de kwaliteit van de wettelijke controle te borgen en waar nodig te verbeteren.

Meldt u aan voor dit webinar, zodat u zich optimaal kunt voorbereiden op de wijzigingen in de rappportage in de controleverklaring.  Aanmelden kan via de oranje button.

Meer informatie

Wanneer u meer wilt weten over dit webinar kunt u mailen naar Fred de Vries (projectleider Platform reguliere vergunninghouders), f.devries@nba.nl.

Platform reguliere vergunninghouders

Bart Jonker
Roland Ogink